Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska KuchyňaPlán činnosti klubu v roku 2010


Kedy ? Čo ? Kde ?
1.Február 2010
9,30
Výročná členská shôdzaZasadačk MsÚ Malacky
2.14. máj 2010
18,00
Kultúrno spoločenské podujatie "Majáles"Kasárne "JUH"
3.19. jún 2010
Poznávací zájazd do KomárnaKomárno
4.17. september 2010
12. stretnutie Klubu veteránov letiska KuchyňaLetisko Kuchyňa
5.26. november 2010
18,00
Kultúrno spoločenské podujatie "Katarínska zábava"Kasárne "JUH"
6.Trvalá aktivita
Pomoc pozostalým členov klubu pri organizovaní vojenských pôct
7.Pravidelné stretnutia
Informovať o situácii v oblasti sociálneho zabezpečenia, prideľovaní rekreácií a o pohyboch vo VS a OS SR
8.Do VČS v roku 2011
Pripraviť a realizovať výmenu starých členských preukazov za nové

letecký znak