Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Billík Milan (2003)Sloboda Jozef (2003)
Řezáčová Oľga (2003)Šimek Michal (2003)
Kojnok Ondrej (2003)Tovaryš Štefan (2004)
Ondrejkovič Ján (2004)Žáček František (2005)
Chudý František (2005)Stanek Josef (2006)
Schreiber Viliam (2007)Čirka František (2007)
Chrúst František (2007)Slováček Miroslav (2008)
Sekáč Štefan (2008)Janík Karol (2008)
Ďuriga Viktor (2009)Píža Ferdinand (2009)
Šiška Július (2011)Malec Stanislav (2011)
Šuplata Jozef (2011)Moravčík Anton (2012)
Peňaška Eduard (2012)Cauner Ferdinand (2014)
Gubrický Viktor (2014)Juhás Eugen (2015)
Papík Karol (2015)Húževka Ján (2016)
Šrútek Jozef (2016)Žáček Štefan (2017)
Kašpárek Vladimír (2017)Nemeček Jozef (2017)
Habdák Jozef (2017)Hajzoch Alojz (2017)
Tedla Karol (2018)Polák Ján (2018)
Ondrovič Jozef (2018)Jurkovič Emil (2018)
Čulenová Margita (2018)Kudlička Karol (2020)
Kozel Rudolf (2020)Žilavý Ľubomír (2021)
Bielesz Antonín (2021)Vacík Augustín (2021)
Čápka Zoltán (2021)Ambra Jozef (2021)
Januška Ľuboš (2022)Dojčák Rudolf (2022)
Čulen Emil (2022)Buš Štefan (2022)
Waschek Pavol (2022)Janovský Peter (2022)

Česť ich pamiatke...

letecký znak