Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Řezáčová Oľga (2003)Billík Milan (2003)
Kojnok Ondrej (2003)Sloboda Jozef (2003)
Šimek Michal (2003)Tovaryš Štefan (2004)
Ondrejkovič Ján (2004)Chudý František (2005)
Žáček František (2005)Stanek Josef (2006)
Chrúst František (2007)Schreiber Viliam (2007)
Čirka František (2007)Janík Karol (2008)
Slováček Miroslav (2008)Sekáč Štefan (2008)
Píža Ferdinand (2009)Ďuriga Viktor (2009)
Malec Stanislav (2011)Šiška Július (2011)
Šuplata Jozef (2011)Moravčík Anton (2012)
Peňaška Eduard (2012)Cauner Ferdinand (2014)
Gubrický Viktor (2014)Papík Karol (2015)
Juhás Eugen (2015)Húževka Ján (2016)
Šrútek Jozef (2016)Nemeček Jozef (2017)
Kašpárek Vladimír (2017)Hajzoch Alojz (2017)
Habdák Jozef (2017)Žáček Štefan (2017)
Polák Ján (2018)Tedla Karol (2018)
Ondrovič Jozef (2018)Jurkovič Emil (2018)
Čulenová Margita (2018)

Česť ich pamiatke...

letecký znak