Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Billík Milan (2003)Řezáčová Oľga (2003)
Sloboda Jozef (2003)Kojnok Ondrej (2003)
Šimek Michal (2003)Ondrejkovič Ján (2004)
Tovaryš Štefan (2004)Žáček František (2005)
Chudý František (2005)Stanek Josef (2006)
Chrúst František (2007)Schreiber Viliam (2007)
Čirka František (2007)Janík Karol (2008)
Slováček Miroslav (2008)Sekáč Štefan (2008)
Ďuriga Viktor (2009)Píža Ferdinand (2009)
Šiška Július (2011)Šuplata Jozef (2011)
Malec Stanislav (2011)Moravčík Anton (2012)
Peňaška Eduard (2012)Cauner Ferdinand (2014)
Gubrický Viktor (2014)Papík Karol (2015)
Juhás Eugen (2015)Húževka Ján (2016)
Šrútek Jozef (2016)Nemeček Jozef (2017)
Kašpárek Vladimír (2017)Žáček Štefan (2017)
Hajzoch Alojz (2017)Habdák Jozef (2017)
Polák Ján (2018)Čulenová Margita (2018)
Tedla Karol (2018)Jurkovič Emil (2018)
Ondrovič Jozef (2018)Kozel Rudolf (2020)
Kudlička Karol (2020)

Česť ich pamiatke...

letecký znak