Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Billík Milan (2003)Sloboda Jozef (2003)
Řezáčová Oľga (2003)Šimek Michal (2003)
Kojnok Ondrej (2003)Tovaryš Štefan (2004)
Ondrejkovič Ján (2004)Žáček František (2005)
Chudý František (2005)Stanek Josef (2006)
Schreiber Viliam (2007)Chrúst František (2007)
Čirka František (2007)Sekáč Štefan (2008)
Slováček Miroslav (2008)Janík Karol (2008)
Ďuriga Viktor (2009)Píža Ferdinand (2009)
Šuplata Jozef (2011)Šiška Július (2011)
Malec Stanislav (2011)Peňaška Eduard (2012)
Moravčík Anton (2012)Gubrický Viktor (2014)
Cauner Ferdinand (2014)Papík Karol (2015)
Juhás Eugen (2015)Šrútek Jozef (2016)
Húževka Ján (2016)Nemeček Jozef (2017)
Hajzoch Alojz (2017)Žáček Štefan (2017)
Habdák Jozef (2017)Kašpárek Vladimír (2017)

Česť ich pamiatke...

letecký znak