Čas sa zastaviť nedá, členovia Klubu veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odpočívajú na večnosti.

Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Billík Milan (2003)Šimek Michal (2003)
Sloboda Jozef (2003)Řezáčová Oľga (2003)
Kojnok Ondrej (2003)Tovaryš Štefan (2004)
Ondrejkovič Ján (2004)Chudý František (2005)
Žáček František (2005)Stanek Josef (2006)
Čirka František (2007)Chrúst František (2007)
Schreiber Viliam (2007)Sekáč Štefan (2008)
Slováček Miroslav (2008)Janík Karol (2008)
Ďuriga Viktor (2009)Píža Ferdinand (2009)
Malec Stanislav (2011)Šuplata Jozef (2011)
Šiška Július (2011)Peňaška Eduard (2012)
Moravčík Anton (2012)Gubrický Viktor (2014)
Cauner Ferdinand (2014)Papík Karol (2015)
Juhás Eugen (2015)Šrútek Jozef (2016)
Húževka Ján (2016)Habdák Jozef (2017)
Nemeček Jozef (2017)Hajzoch Alojz (2017)
Žáček Štefan (2017)Kašpárek Vladimír (2017)
Jurkovič Emil (2018)

Česť ich pamiatke...

letecký znak