Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Kojnok Ondrej (2003)Sloboda Jozef (2003)
Řezáčová Oľga (2003)Billík Milan (2003)
Šimek Michal (2003)Tovaryš Štefan (2004)
Ondrejkovič Ján (2004)Chudý František (2005)
Žáček František (2005)Stanek Josef (2006)
Čirka František (2007)Chrúst František (2007)
Schreiber Viliam (2007)Sekáč Štefan (2008)
Slováček Miroslav (2008)Janík Karol (2008)
Ďuriga Viktor (2009)Píža Ferdinand (2009)
Malec Stanislav (2011)Šiška Július (2011)
Šuplata Jozef (2011)Moravčík Anton (2012)
Peňaška Eduard (2012)Gubrický Viktor (2014)
Cauner Ferdinand (2014)Papík Karol (2015)
Juhás Eugen (2015)Šrútek Jozef (2016)
Húževka Ján (2016)Nemeček Jozef (2017)
Hajzoch Alojz (2017)Žáček Štefan (2017)
Habdák Jozef (2017)Kašpárek Vladimír (2017)
Ondrovič Jozef (2018)Jurkovič Emil (2018)
Tedla Karol (2018)Polák Ján (2018)

Česť ich pamiatke...

letecký znak