Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Billík Milan (2003)Řezáčová Oľga (2003)
Kojnok Ondrej (2003)Sloboda Jozef (2003)
Šimek Michal (2003)Ondrejkovič Ján (2004)
Tovaryš Štefan (2004)Žáček František (2005)
Chudý František (2005)Stanek Josef (2006)
Chrúst František (2007)Schreiber Viliam (2007)
Čirka František (2007)Sekáč Štefan (2008)
Janík Karol (2008)Slováček Miroslav (2008)
Ďuriga Viktor (2009)Píža Ferdinand (2009)
Šuplata Jozef (2011)Malec Stanislav (2011)
Šiška Július (2011)Moravčík Anton (2012)
Peňaška Eduard (2012)Gubrický Viktor (2014)
Cauner Ferdinand (2014)Juhás Eugen (2015)
Papík Karol (2015)Šrútek Jozef (2016)
Húževka Ján (2016)Kašpárek Vladimír (2017)
Žáček Štefan (2017)Nemeček Jozef (2017)
Habdák Jozef (2017)Hajzoch Alojz (2017)
Čulenová Margita (2018)Tedla Karol (2018)
Ondrovič Jozef (2018)Polák Ján (2018)
Jurkovič Emil (2018)Kozel Rudolf (2020)
Kudlička Karol (2020)Žilavý Ľubomír (2021)
Čápka Zoltán (2021)Vacík Augustín (2021)
Bielesz Antonín (2021)Ambra Jozef (2021)
Waschek Pavol (2022)Buš Štefan (2022)
Janovský Peter (2022)Januška Ľuboš (2022)
Dojčák Rudolf (2022)Čulen Emil (2022)
Tylka Karol (2023)Kavalík Milan (2023)
Havlík Ľubor (2023)Bečár Anton (2023)

Česť ich pamiatke...

letecký znak