Členovia Klub veteránov letiska Kuchyňa, ktorí už odišli na večnosť.

Klub veteránov letiska KuchyňaŽiaľ, čas je neúprosný, nedá sa zastaviť...

S niektorými našimi členmi sme sa rozlúčili už na veky...


Billík Milan (2003)Řezáčová Oľga (2003)
Sloboda Jozef (2003)Kojnok Ondrej (2003)
Šimek Michal (2003)Tovaryš Štefan (2004)
Ondrejkovič Ján (2004)Žáček František (2005)
Chudý František (2005)Stanek Josef (2006)
Chrúst František (2007)Čirka František (2007)
Schreiber Viliam (2007)Janík Karol (2008)
Slováček Miroslav (2008)Sekáč Štefan (2008)
Ďuriga Viktor (2009)Píža Ferdinand (2009)
Šiška Július (2011)Malec Stanislav (2011)
Šuplata Jozef (2011)Moravčík Anton (2012)
Peňaška Eduard (2012)Cauner Ferdinand (2014)
Gubrický Viktor (2014)Papík Karol (2015)
Juhás Eugen (2015)Húževka Ján (2016)
Šrútek Jozef (2016)Nemeček Jozef (2017)
Hajzoch Alojz (2017)Habdák Jozef (2017)
Žáček Štefan (2017)Kašpárek Vladimír (2017)
Jurkovič Emil (2018)

Česť ich pamiatke...

letecký znak