Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... 60 61 -62- 63 64 ... 157  >>
1.1.1993 po rozdelení ČSFR vznikajú 3 útvary :

3. Letecká základňa VÚ 4990 Kuchyňa
1.1.1993 – 9.1993 plk. Ing. Vojtech Hájek  
3. sbolp. VÚ 4673 pplk. Ing. Juraj Baránek  
LVO VÚ ..... mjr. Anton Bečár  
   
18.10.1993-13.7. 1994 pplk. Ing. Michal Šamaj 3. LZ VÚ 4990 Kuchyňa
31.12. 1994 – 23.3. 2000 plk. Ing. Martin Babiak 33. LZ VÚ 4990 Kuchyňa
1.4. 2000 – 6.12. 2003 plk. Ing. Juraj Baránek 2. LZ VÚ 4990 Kuchyňa
1.1. 2004 – 9.2. 2005 pplk. Ing. Peter Dobrota Samostatná dopravná letka
VÚ 1201 Kuchyňa
10.2. 2005 – 19.1. 2006 pplk. Ing. Miroslav Novák Samostatná dopravná letka
VÚ 1201 Kuchyňa
1.4. 2006 pplk. Ing. Igor Brandabura Dopravné letecké krídlo
VÚ 1201 Kuchyňa
30.6.02008 –20.3.2009 pplk. Ing. Igor Brandabura Dopravné letecké krídlo
gen. M.R. Štefánika
VÚ 1201 Kuchyňa
1.8.2009 –30.11.2010 plk. gšt. Ing. Jozef Takács Dopravné letecké krídlo
gen. M.R. Štefánika
VÚ 1201 Kuchyňa
1.12.2010 plk. Ing. Peter Prokop Dopravné letecké krídlo
gen. M.R. Štefánika
VÚ 1201 Kuchyňa
<< 62 >>
letecký znak