Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... 36 37 -38- 39 40 ... 157  >>

V roku 1998 absolvoval pplk. Ing. Juraj Baránek (neskorší veliteľ 2. LZ) Veliteľskú a štábnu školu letectva v Maxwell AFB, Alabama.

Dňa 9. februára 1999 podpísali v Malackách štátny tajomník MO SR Jozef Pivarči a veliteľ vzdušných síl Ozbrojených síl USA v Európe gen. John P. Jumper Memorandum o porozumení medzi vládami SR a USA, ktoré umožní využitie výcvikových priestorov, leteckú strelnicu a 33. LZ Kuchyňa vzdušnými silami USA . Takúto zmluvu nemá žiadna zo susedných krajín, ani krajín usilujúcich sa o vstup do NATO. USA finančne zabezpečí budovanie infraštruktúry na základni. Aktivity vyplývajúce z Memoranda nemajú však smerovať k vytvoreniu stabilnej leteckej základne USAF.

Významným medzníkom v histórii vzdušných síl Armády SR bol prvý kozmický let slovenského kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu príslušníka 33. LZ uskutočnený dňa 20. februára 1999 zmiešanou medzinárodnou posádkou ruským kozmonautom V.M. Afanasievom a francúzskym kozmonautom J. P. Heignere na ruskej kozmickej lodi Sojuz TM-29. Plk. Ing. Ivan Bella počas 8-dňového vesmírneho letu na vesmírnej orbitálnej stanici MIR plnil náročný vedecký program ŠTEFANIK.

Dňa 5. marca 1999 začala spolupráca ozbrojených síl ASR a USA s miestnymi samosprávami obcí v okolí Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa v súvislosti s plánovaným výcvikom amerických letcov v tejto oblasti. Minister obrany SR JUDR. Pavol Kanis spolu s veľvyslancom USA v SR Ralphom Johnsonom a americkým pridelencom obrany pplk. Johnom Markowiczom sa stretli s 13 starostami a primátorom Malaciek. Cieľom stretnutia bolo prejednanie podmienok pomoci mestu a obciam zo strany štátu ako kompenzáciu za využívanie vzdušného priestoru a strelnice cudzou armádou. S poľutovaním musíme po určitej dobe konštatovať že zostalo viac menej len pri sľuboch.

Dňa 2. marca 1999 v reprezentačných priestoroch Mestského úradu v Malackách primátor RNDr. Jozef Ondrejka prijal kozmonauta plk. Ing. Ivana Bellu i jeho náhradníka plk. Ing. Michala Fuliera - bývalých príslušníkov základne a udelil im čestné občianstvo mesta Malacky. Prvé privítanie kozmonautov sa však uskutočnilo v priestoroch letiska za účasti celej Leteckej základne a na klube Slovenského leteckého zväzu na veliteľstve LZ v kasárňach Juh Malacky.

<< 38 >>
letecký znak