Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... -2- 3 4 ... 157  >>

POĎAKOVANIE

Vznik tejto publikácie by nebol možný bez pomoci bývalých kolegov ktorým história letiska, na ktorom strávili časť svojho života, nie je ľahostajná. Ba naopak záleží im na tom, aby o nej vedelo čo najviac ľudí. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojimi spomienkami na dobu služby pomohli zosúladiť niektoré sporné miesta o ktorých nie sú žiadne záznamy, tým ktorí venovali fotografie, napísali svoje poznatky, spresnili dátumy, udalosti.

Poďakovanie patrí kpt. Zdenkovi Spurnému ktorý v rohu 1988 začal zhromažďovať niektoré podklady o letisku, plk. v.v. Ing. Rudolfovi Kozlovi, mjr. v.v. Jozefovi Šuplatovi, mjr. v.v. Milanovi Bílikovi, p. Jančárovi ktorí poskytli svoje životopisy a fotografie zo svojej aktívnej služby, pplk. v.v. Rudolfivi Dojčákovi, mjr. v.v. Gustavovi Vacíkovi, mjr. v.v. Františkovi Caunerovi, npráp. v.v. Viliamovi Schreiberovi, pplk. v.v. Antonínovi Bieleszovi, des. v.v. Františkovi Chrústovi - zanietenému nadšencovi letectva, kpt. v.v. Evženovi Juhásovi, pplk. Zdenovi Bielikovi ktorí pomohli či už svojimi znalosťami o útvare spresniť sled jednotlivých udalostí alebo inak, jednoducho poďakovanie patrí všetkým ktorí nám akokoľvek pomohli.

autori    
Kronika Klubu veteránov letiska Kuchyňa je majetkom klubu, vychádza z poznatkov jej členov o histórii letiska a z verejne dostupných materiálov (kníh, časopisov, kroník, ...)

Kronika Klubu VLK je nepredajná, materiál možno použiť len so súhlasom autorov.
V Malackách v decembri roku 2003.

Autori redakcie Kroniky Klubu veteránov letiska Kuchyňa.

pplk .v.v. Doc. PhDr. Emil Jurkovič CSc., pplk. v.v. Mgr. Jozef Vozár

<< 2 >>
letecký znak