Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A<<  1 ... 155 156 -157-      
V kronike okrem udalostí interpretovaných pamätníkmi, boli použité informácie z prameňov :

1. Armáda Slovenskej republiky ročníky 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 a ďalšie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava
2./ Irra, M.: MiG-15 (1.,2., 3. ) :Vydavatelstvo. Jakab 2007
3./ Nebeští jezdci / Janský, F./ Mladá fronta 1964
4./ Ozbrojené sily Slovenskej republiky, História a súčasnosť 90 rokov: 1918-2008, druhé doplnené vydanie, Armed Forces of The Slovak Republic, Past and Presend 90 Years: 1918-2008, second extended edition. /Bystrický, J., Čaplovič, M., Purdek, I., Štangl, J./ Magnet Press, Slovakia 2008.
5./ Server www.valka.cz.
6./ Slovenské vojenské letectvo v obrazoch – 15. výročie (1993-2008 ) Slovak Air Force In Pictures – 15 th Aniniversary (1993-2008 ) : Szabo, S., Gyürösy, M., Stolár, M.J. Magnet Press, Slovakia 2008.
7./ 3. stíhací bombardovací letecký pluk, časť letisko Malacky. www.//modely.cz/ airshow/malacky 2. htm.
8./ Vestník MOSR č.57/2008.
9./ V službách vlasti, demokracie a mieru. 15 rokov Ozbrojených síl Slovenskej republiky 1993-2008. In The Service Of Country, Democracy and Peace. 15 years of Slovak Armed Forces 1993-2008. /Lichner, J., Nižňanský, J., Purdek, I., Šmida, M., Vitka, P./ Magnet Press, Slovakia 2008.
10./ www.vojenství. cz
11./ Zrušená křídla / Lorenc, M., Rogl. S./ Vydavatelství Votabia 2000.
12./ Stránky MOSR
<< 157     
letecký znak