Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa    K R O N I K A



<<  1 ... 153 154 -155- 156 ... 157  >>
Opekačka na „B“- čku.
Alebo posedenie pri „jesennej pahrebe“

Dňa 23.októbra 2010 sa uskutočnilo v priestore ALS posedenie „pri jesennej pahrebe“ – opekačky. Posedenia sa zúčastnilo 30 členov Klubu a nimi pozvanými rodinnými príslušníkmi a priateľmi. Všetci účastníci posedenia boli nadmieru spokojný, čí už s materiálnym zabezpečením a i celkovým priebehom posedenia. Formu posedenia, bola jednou z alternatív možných budúcich akcií, ktoré sa môžu stať zaujímavými v budúcej činnosti Klubu u pre chronicky „netancujúcich“.

K realizácii myšlienky Jožka Vozára prispeli, organizáciou materiálneho zabezpečenia Milan Štaffen,. Gabika Murínová zabezpečením občerstvenia. Poďakovanie patrí Jankovi Kovačovicovi, za podiel na logistickom zabezpečení podujatia a poskytnutie svojho osobného automobilu na zabezpečení dovozu občerstvenia z Plaveckého Štvrtku na miesto konania posedenia.

Poďakovanie patrí i ALS za zabezpečenie miesta a paliva pre realizáciu „jesennej pahreby“.






Spoločná fotografia účastníkov akcie (tradične bez fotografa)
<< 155 >>
letecký znak