Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska KuchyňaSnažím sa pre vás vyberať zaujímavé, pekné miesta...


Gabriela MURÍNOVÁ
( kultúrny referent )

0903 122 438
0918 987 224

murinovag@centrum.sk


letecký znak