Kontakt na Klub leteckých veteránov letiska Kuchyňa, neváhajte a kontaktujte nás, radi vás privítame v našej spoločnosti.

Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa


Od 1.1.2015 má Klub veteránov bankový účet v FIO Banke.
Aj na tento účet je možné poslať členský príspevok alebo platby za akcie (opekačka, zábava).

č.u.: 2400738169/8330
IBAN: SK0583300000002400738169

Ako variabilný symbol uveďte vaše telefónne číslo

Rudolf DOJČÁK
( predseda )

034/772 28 19
0915 225 025

rudodojcak@gmail.com


Jozef VOZÁR
( podpredseda )

0903 455 356

jozefvozar@zoznam.sk


letecký znak
Táto prezentácia Klubu veteránov letiska Kuchyňa je realizovaná za pomoci Chovateľskej stanice Pyrel, SK - ruské bezsrsté mačky plemena Don sphynx