Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo Malacky

Klub veteránov letiska Kuchyňa


Od 1.1.2015 má Klub veteránov bankový účet v FIO Banke.
Aj na tento účet je možné poslať členský príspevok alebo platby za akcie (opekačka, zábava).

IBAN: SK05 8330 0000 0024 0073 8169

Ako variabilný symbol uveďte vaše telefónne číslo

Jozef VOZÁR
( predseda )

0903 455 356

joz3fvozar@gmail.com


letecký znak
Táto prezentácia Klubu veteránov letiska Kuchyňa je realizovaná za pomoci Chovateľskej stanice Pyrel, SK - ruské bezsrsté mačky plemena Don sphynx