Klub veteránov letiska Kuchyňa

Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo v Malackách

Klub veteránov letiska KuchyňaJarná opekačkavložené - 25.04.2018

12.5.2018 | Strelnica "B"
Výbor Klubu veteránov letiska Kuchyňa pozýva všetkých svojich členov a ich rodinných príslušníkov na jarnú opekačku.

Akcia sa uskutoční v priestore strelnice "B" dňa 12.05.2018 v dobe od 09,00 hod. do 15,00 hod.

Záväzne sa prihlásiť je potrebné u p. Rudolfa Dojčáka Záhorácka 68, tel. 772 28 19, mobil 0915 225 025, alebo u niektorého člena výboru do 02.05.2018

V poplatku 15,00€ na osobu je občerstvenie v podobe pečených kolien a rebierok, chleba, piva a nealka.

letecký znak