Klub veteránov letiska Kuchyňa

Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo v Malackách

Klub veteránov letiska Kuchyňa22. septembrové stretnutie KVLKvložené - 18.08.2021

17.09.2021 | 9.00-15.00 hod. | Letisko Kuchyňa, Malacky
Výbor Klubu veteránov letiska Kuchyňa si Ťa dovoľuje pozvať na tradičné „septembrové“ stretnutie ktoré sa uskutoční v priestoroch Letiska Kuchyňa dňa 17.09.2021 v dobe od 09,00 hod. do 15,00 hod. Pokračovanie akcie bude v Malackách.

Záväzne sa prihlásiť je potrebné u p. Rudolfa Dojčáka Záhorácka 68, tel. 772 28 19, mobil 0915 225 025, alebo u niektorého člena výboru do 30.08.2021

Ak máte záujem o "Vývoz nad Záhorím", ozvite sa predsedovi klubu kvôli nahláseniu čísla OP!!! Kto sa na let neprihlási v stanovenom termíne - nepoletí.

Vstupné pre členov je zdarma pri príležitosti 20-teho výročia založenia klubu...

Vstupné pre sympatizantov: 15,00€.
(Vo vstupnom je zahrnuté: obed, minerálka, prípitok, guláš, doprava.)


Predpokladaný program stretnutia
 • Odchod autobusu o 08,30-08,45 hod. od ŠH Malina
 • Činnosť na letisku:
  - položenie venca k pamätníku
  - príhovor veliteľa
  - skrátená výročná členská schôdza
  - prijatie nových členov do klubu
  - obed
  - odjazd do Malaciek
 • Voľné posedenie v reštaurácii v Malackách

Klub veteránov má bankový účet v FIO Banka. Poplatok je možné zaplatiť aj na tento účet.
 • č.u.: 2400738169/8330
 • IBAN: SK0583300000002400738169

Tešíme na spoločné stretnutie

letecký znak