Klub veteránov letiska Kuchyňa

Veteráni letiska Kuchyňa, sídlo v Malackách

Klub veteránov letiska KuchyňaTradičné "Novembrové posedenie"vložené - 31.10.2019

15.11.2019 | Reštaurácia YLLIS, Malacky
Výbor Klubu VLK Ťa pozýva aj s manželkou a priateľmi na posedenie, ktoré sa uskutoční v reštaurácii YLLIS - Malacky

dňa 15. novembra 2019
(17,00 – 02,30 hod.)


Výbor žiada záujemcov o záväzné prihlášky do 04. novembra 2019. Vstupné je 15€ na osobu (večera, víno, minerálka, hudba) ktoré je potrebné zaplatiť pri prihlasovaní u p.Rudolfa Dojčáka, Záhorácka 68. alebo
na účet KVLK (SK05 8330 0000 0024 0073 8169).

Účasť potvrď na tel.čísle 034/772 2819, alebo mobil 0915 225 025.

letecký znak