Fotka z akcií, výletov...

Klub veteránov letiska Kuchyňa80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
28.05.2022

80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_080.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_180.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_280.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_380.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_480.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_580.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_680.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_780.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_80.výročie atentátu ma R.Heydricha (Žilina a Poluvsí)
_8

Späť na Zoznam Fotogalérií...
letecký znak