Fotka z akcií, výletov...

Klub veteránov letiska KuchyňaVýročná členská schôdza KVLK-2022
19.03.2022

Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_0Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_1Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_2Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_3Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_4Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_5Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_6Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_7Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_8Výročná členská schôdza KVLK-2022_Výročná členská schôdza KVLK-2022_9

Späť na Zoznam Fotogalérií...
letecký znak