Fotka z akcií, výletov...

Klub veteránov letiska KuchyňaMemorandum veteránskych stavovských občianskych združení.
09.11.2021

Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_0Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_1Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_2Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_3Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_4Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_5Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_6Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_7Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_8Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_9Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_10Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_11Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_12Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_13Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_14Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_Memorandum veteránskych stavovských občianskych združení. 
_15

Späť na Zoznam Fotogalérií...
letecký znak